معرفی حوزه عمران

حوزه عمران همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1378 کار خود را با اصلاح و تعمیر ساختمان استیجاری شهرداری آغاز نمود 

و با خرید زمین 52 هکتاری مجتمع دانشگاهی طراحی و ساخت مجموعه را آغاز نمود که تا کنون 28000 متر مربع فضای آموزشی ،تفریحی ورزشی ،اداری و رفاهی 

و همچنین 33000 متر مربع محوطه سازی  از جمله فعالیتهای این حوزه بوده است.

اکنون این حوزه فعالیتهای خودر را در سه محور دنبال می نماید

1- مطالعه ،طراحی و ساخت ،ساختمانها و پروژهای جدید

2- بروز نمودن تاسیسات مکانیکی  و برقی ساختمانهای در حال بهره برداری

3- تعمیر و نگهداری ساختمانهای مجتمع و استیجاری این واحد دانشگاهی