اخبار و رویدادها

در مورخه 25/2/1395 ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر شمسی و جناب آقای مهندس قنبری مدیر عامل شرکت بنا بتن با حضور در مجموعه ورزشی شهدای دانشجو از روند پیشرفت پروژه بازدید نمودند.

/Files/8/Content/DSC02830(1).JPG