اهداف معاونت

اهداف این معاونت شامل :

تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی این واحد دانشگاهی

هوشمند سازی موتورخانه های مجموعه دانشگاه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت

هوشمند سازی آبیاری  ،قطره ای فضای سبز مجموعه ورزش

طراحی و ساخت مسجد و یادمان شهدا

تعمیر و نگهداری کل سایت  دانشگاه 

طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب

طراحی و ساخت مجموعه تفریحی رفاهی داخل دانشگاه